Article
Article name Blogosphere of the Political and Administrative Media Discourse in Aspect of Textual Criticism
Authors Chekunova M.A. Candidate of Philology, chekunova@gmail.com
Bibliographic description Chekunova M. A. Blogosphere of the Political and Administrative Media Discourse in Aspect of Textual Criticism // Humanitarian Vector. 2017. Vol. 12, No. 5. PP. 76–82. DOI: 10.21209/1996-7853-2017-12-5-76-82.
Section MEDIA LINGUISTICS
UDK 808
DOI 10.21209/1996-7853-2017-12-5-76-82
Article type
Annotation This article examines the communication of political-administrative interaction in virtual social networks through texts of the blogosphere in the Russian Internet. The author discusses blogging and miniblogs record as a multilevel phenomenon, generated with different codes and sign systems, corresponding to the leading criteria of textuality. We believe that the new motivational factors of virtual communication should include interactivity and multimedia, changing the approach to the creation and perception of political-administrative blog of text messages in synchronous and asynchronous mode, in aggregate, verbal, auditory and visual components, and also that it is impossible to consider these texts differently than a multi-level phenomenon that is generated using different codes and sign systems. Analyzing the examples, contextual support, and extra-linguistic features of the statements of this segment of the communication, the author comes to the conclusion that based on many of the defining qualities of a public blog entries of political and administrative discourse, its texts are marked by the status role of verbal behavior of representatives of the state executive power; by a combination of network mode of communication and social responsibilities, to follow the style requirements of the formal (official) communication; versatility speech utterances (information, impact, regulatory, cognitive functions), all of which seek to shape public opinion; public communication; the specifics of the compatibility of the language features of both oral and written forms of speech; certain thematic repertoire and genre fusion, and computer network mediation.
Key words text, political and administrative media discourse, Internet, blog, miniblog, expression
Article information
References 1. Arutyunova A. Yu. Dialogichnost\' teksta i kategoriya svyaznosti. Pyatigorsk: RIA-KMV, 2009. 176 s. 2. Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva / sost. S. G. Bocharov. M.: Iskusstvo, 1979. 445 s. 3. Blau P. M. Razlichnye tochki zreniya na sotsial\'nuyu strukturu i ikh obshchii znamenatel\' // Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl\' / pod red. V. I. Dobren\'kova. M.: Izd-vo MGU, 1994. S. 38–53. 4. Gadamer G. G. Aktual\'nost\' prekrasnogo: per s nem. M.: Iskusstvo, 1991. 366 s. 5. Gubanov D. A., Novikov D. A., Chkhartishvili A. G. Sotsial\'nye seti: modeli informatsionnogo vliyaniya, upravleniya i protivoborstva. M.: Fiz.-mat. lit., 2012. 299 s. 6. Devyatko I. F. Sotsiologicheskie teorii deyatel\'nosti i prakticheskoi ratsional\'nosti. M.: Avanti Plyus, 2003. 421 s. 7. Kibrik A. E. Modelirovanie yazykovoi deyatel\'nosti v intellektual\'nykh sistemakh. M.: Nauka, 1987. 280 s. 8. Kravchenko A. I. Sotsiologiya. Khrestomatiya dlya vuzov. M.: Akadem. proekt: Lotos, 2002. 353 s. 9. Krylova O. A. Kommunikativnyi sintaksis russkogo yazyka. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Librokom, 2009. 172 s. 10. Lotman Yu. M. Avtokommunikatsiya: «Ya» i «Drugoi» kak adresaty (O dvukh modelyakh kommunikatsii v sisteme kul\'tury) // Semiosfera. SPb.: Iskusstvo, 2000. S. 159–165. 11. Mikhal\'skaya A. K. Osnovy ritoriki. Mysl\' i slovo. M.: Prosveshchenie, 1996. 496 c. 12. Nechaev K. A. Soobshcheniya ekonomicheskogo soderzhaniya v nemetskoi presse: tipologicheskie osobennosti maloformatnykh tekstov: dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04. Tver\', 1999. 173 s. 13. Rittser Dzh. Sovremennye sotsiologicheskie teorii. SPb.: Piter, 2002. 419 s. 14. Romanovskii N. V. O sovremennom etape razvitiya sotsiologii // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2007. № 1. S. 42–63. 15. Russkaya grammatika: nauchnye trudy: v 2 t. / E. A. Bryzgunova, K. V. Gabuchan. M.: In-t rus. yaz. im. V. V. Vinogradova, 2005. 1496 s. 16. Sakharnyi L. V. Tipologiya struktury teksta s tochki zreniya teorii rechevoi deyatel\'nosti // Lingvistika teksta: nauch. konf.: v 2 ch. Ch. 2. M.: MGPIIYa im. M. Toreza, 1974. S. 39–45. 17. Skinner B. Tekhnologiya povedeniya // Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl\' / pod red. V. I. Dobren\'kova. M.: MGU, 1994. S. 30–36. 18. Khomans Dzh. Vozvrashchenie k cheloveku // Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl\'. M.: Mezhdunar. un-t biznesa i upravleniya, 1996. S. 84–109. 19. Shatkov G. V. Tekst i ego klassifikatsiya // Lingvistika teksta: nauch. konf.: v 2 ch. Ch. 2. M.: MGPIIYa im. M. Toreza, 1974. S. 177–181. 20. Sheigal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa. M.; Volgograd: Peremena, 2000. 477 s. 21. Shchur G. S., Mal\'chenko A. A. K voprosu o sootnoshenii tipov i sredstv tekstual\'noi svyazi // Lingvistika teksta: nauch. konf.: v 2 ch. Ch. 2. M.: MGPIIYa im. M. Toreza, 1974. S. 205–209. 22. Barthes R. Plaisir du texte. Paris: Seuil, 1973. P. 53. 23. Bell A. Approaches to Media Discourse. London: Blackwell, 1996. 304 p. 24. Blau P. M. Exchange and Power in Social Life. New York, 1964. 219 p. 25. Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 1962. 271 p. 26. Popper K. R. The Poverty of Historicism. London: Routledge & Kegan Paul, 1961. 371 p.
Full articleBlogosphere of the Political and Administrative Media Discourse in Aspect of Textual Criticism
0
2