Tsymzhit P. Vanchikova (Purbueva)

Head of the Center of Eastern Manuscripts and Wood-Carvers, Institute of Mongolian Studies, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences (Ulan-Ude, Russia)

Handling Editor of the scientific journal Scholarly Notes of Transbaikal State University (Uchenye Zapiski Zabaikalskogo Gosudarstvennogo Universiteta), Series Philology, History, Oriental Studies. Filologiya, Istoriya, Vostokovedenie (ISSN 2308-8753)

Member of the Editorial Board of the scientific journal “Bibliosphere”.

Education and Degrees:

Doctor of Sciences, History

Candidate of Sciences: Buryat Institute of Social Sciences (1971 -1973)

Diploma: Buryat State Pedagogical Institute (1962 – 1966)

Academic Title: Professor

Research Interests

  • History of Buddhism
  • Mongolian sources
  • History of Buddhism in Russia and Mongolia
  • Source study
  • Buddhology
  • Cultural anthropology
  • Cataloging and electronic data bases for Mongolian written sources

Main publications

Monographs:

“Biografiya Neydzhi-toyna” – istochnik po istorii religii mongolov”. – Novosibirsk, 1984 (8,5 p.l.);

“Vvedeniye v izucheniye Ganchzhura i Danchzhura”. – Novosibirsk, 1989 (kollekt. monografiya, 12 p.l.);

Buryatskiye letopisi. – Ulan-Ude, 1994 (15 p.l., sovm. s Sh.B. Chimitdorzhiyevym; 2011 g. – 2-oye dopolnennoye izdaniye );

“Predaniye o krugosvetnom puteshestvii” ili povestvovaniye o zhizni Agvana Dorzhiyeva”. – Ulan-Ude, 1994 (8 p.l., v soavtorstve);

Bazar Baradin. Zhizn v tangutskom monastyre Lavran. Dnevnik buddyskogo palomnika 1906-1907 gg. / Podgotovka k publikatsii, predisloviye, kommentary, ukazateli Vanchikovoy Ts.P.: – Ulan-Ude-Ulan-Bator, 1999 (20 p.l.), 2-oye izd. – Ulan-Ude, 2002;

“Belaya istoriya” – Mongolsky istoriko-pravovoy pamyatnik XIII-XVI vv. Sovmestno s P.B. Baldanzhapovym. – Ulan-Ude, 2001 (25 p.l.);

Ts. Zhamtsarano. Putevye dnevniki (1903-1907 gg.) / Podgotovka teksta k publikatsii, predisloviye, kommentarii Ts.P. Vanchikovoy, I.V. Kulganek, V.Ts. Lyksokovoy. – Otv. red. Ts.P.Vanchikova. – Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN, 2001 (21 p. l.), 2-oye izd. – 2011 g.;

Istoriya buryatskogo buddizma: pismennye pamyatniki (Ulan-Ude, 2006. – 147 s.);

«Zemlya Vadzhrapani. Buddizm v Zabaykalye» (M., 2008. – 600 s.),

«Opisaniye lichnogo arkhiva Ts.Zh. Zhamtsarano» (Ulan-Ude: izd-vo BNTs, 2010. – 98 s.) (Vanchikova Ts.P., Ayusheyeva M.V.);

Galdan. Istoriya mongolov, imenuyemaya “Erdenynerikhe”. Issledovaniye i kommentirovanny perevod na russky yazyk P. B. Baldanzhapova / Vvedeniye, podgotovka k publikatsii, dopolneniya k kommentariyam, perevod glav 45-47 Ts. P. Vanchikovoy // MonumentaHistorica. – TomusIX, fasc. 1. – Ulan-Bator-Ulan-Ude, 2012. – 442 s.

Contacts

vanchikova_ts@mail.ru

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК SCIENCE INDEX